Jyväskylä

Jyväskylässä Nuutinkadulla sijaitsevan energiapuuterminaalin omistaa SA-Invest Oy, mutta terminaali on tietojemme mukaan nykyään osa Kosken Megawatin liiketoimintaa.

Terminaalista löytyi paljon kelo- ja lahopuuta.

Lahopuut ja varsinkin usein vuosisatoja vanhat kelot ovat metsien tärkeitä hiilivarastoja ja tarjoavat elinpaikan monille eläin- ja kasvilajeille.

Kasat olivat korkeita ja osa puusta oli jo haketettu.

Kasoista löytyi myös runsaasti tukevia pöllejä.