1. Rekisterinpitäjä

3NG4GE Ltd. 

Rekisteröintinumero: 12971052

Osoite: 71-75 Shelton Street, Covent Garden, WC2H 9JQ Lontoo, Yhdistynyt Kuningaskunta

Sähköposti: info@3ng4ge.com

 1. Käsitellyt tiedot ja käyttötarkoitus

Voimme käsitellä sinusta seuraavia tietoja: 

 • Etu- ja sukunimi 
 • Sähköpostiosoite

Käsittelemme vain meille antamiasi tietoja. Emme hanki tai yhdistele tietoja muista lähteistä. Tietoja käsitellään pelkästään adressin mahdollistamiseksi.

 1. Käsittelyn oikeusperuste 

Tietojen käsittely perustuu antamaasi suostumukseen. Sinulla on oikeus peruuttaa suostumus ilmoittamalla asiasta kohdassa 1 määriteltyyn osoitteeseen.

 1. Henkilötietojen jakaminen kolmansille osapuolille

Emme anna, myy tai muuten paljasta Henkilötietojasi ulkopuolisille kolmansille osapuolille, paitsi seuraavassa tapauksessa: 

Alikäsittelijät: Voimme käyttää alikäsittelijöitä, kuten ohjelmistopalveluita tietojesi käsittelyyn. Emme salli alikäsittelijöiden käyttää tietoja mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin sovittujen palvelujen tarjoamiseen, ja edellytämme alikäsittelijöiltä henkilötietojen suojaamista tämän tietosuojaselosteen sekä soveltuvan lainsäädännön mukaisesti.

 1. Henkilötietojen käsittely paikka ja käsittelyn kesto 

Käsittelemme tietojasi vain Euroopan talousalueen ja Iso-Britannian sisällä. Käsittelemme henkilötietojasi 15.09.2022 asti, jonka jälkeen tiedot poistetaan. 

 1. Rekisteröityjen oikeudet

Sinulla on seuraavat oikeudet tietojesi käsittelyyn liittyen: 

a) Oikeus saada pääsy Henkilötietoihin, joita sinusta on kerätty. Voit saada pääsyn tietoihin ottamalla yhteyttä kohdassa 1 listattuun sähköpostiosoitteeseen. 

b) Oikeus pyytää sinusta kerättyjen Henkilötietojen oikaisemista tai poistamista. Mikäli käsittelemissämme henkilötiedoissa on virheitä tai puutteita, voit pyytää meitä oikaisemaan ne. 

c) Oikeus pyytää sinusta kerättyjen Henkilötietojen poistamista. Mikäli lainsäädännöstä tai viranomaismääräyksestä

 Meillä on velvollisuus poistaa pyytämäsi Henkilötiedot henkilörekisteristämme, mikäli jokin seuraavista perusteista täyttyy, eikä muusta lainsäädännöstä tai viranomaismääräyksestä aiheudu tietojen säilyttämisvelvollisuutta:

 1. Henkilötietojasi ei enää tarvita siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty 
 2. Peruutat antamasi suostumuksen
 3. Vastustat käsittelyä henkilökohtaiseen tilanteeseesi liittyen eikä käsittelyyn ole perusteltua syytä
 4. Henkilötietojasi on käytetty lainvastaisesti
 5. Henkilötietosi on poistettava lainsäädännöstä johtuvan velvoitteen noudattamiseksi

d) Oikeus pyytää sinusta kerättyjen Henkilötietojen käsittelyn rajoittamista. Voit pyytää meitä rajoittamaan Henkilötietojesi käsittelyä, mikäli:

 1. Kiistät käsittelemiemme henkilötietojesi paikkansapitävyyden
 2. Käsittely on lainvastaista ja vaadit käytön rajoittamista poistamisen sijaan 
 3. Emme enää tarvitse henkilötietojasi käsittelyn tarkoitukseen, mutta sinä tarvitset niitä oikeudellisen vaateen esittämiseksi, laatimiseksi tai puolustamiseksi

e) Oikeus siirtää antamasi tiedot järjestelmästä toiseen. Jos Henkilötietojesi automaattinen käsittely perustuu suostumukseen tai sopimukseen, on sinulla oikeus saada meille itsestäsi toimittamat Henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle Rekisterinpitäjälle.

f) Oikeus peruuttaa suostumus. Mikäli kaikkia tai osaa Henkilötiedoistasi käsitellään tämän tietosuojaselosteen kattamissa rekistereissä antamaasi suostumukseen perustuen, on sinulla oikeus peruuttaa antamasi suostumus.

g) Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle. Mikäli henkilötietojesi käsittelyyn liittyvää mahdollista erimielisyyttä ei saada sovinnollisesti ratkaistua, sinulla on oikeus viedä asia tietosuojaviranomaisen ratkaistavaksi.