Lappeenranta UPM

UPM:n Kaukaan sellutehdas Lappeenrannassa saa energiansa tehdasalueella sijaitsevalta Kaukaan Voiman bioenergialaitokselta. 80% energiasta tuotetaan biomassan poltolla.

Tehdasalueella syntyvät puupolttoaineet kattavat 50% tehtaan polttoaineista, loput tulevat UPM:n mukaan metsäteollisuuden sivutuotteista, kuten oksat, kannot, latvukset ja pienpuu.

Toki UPM:n energiapuuvarastosta löytyi myös pienpuuta ja ohuempaa harvennusrankaa.

Mutta pinoissa oli myös paljon paksumpaa puuta.