Mänttä-Vilppula

Vapaaehtoisemme törmäsi Mänttä-Vilppulassa UPM:n hakkuualueeseen, josta löytyi isoja kasoja maasta revittyjä kantoja.

llmaston kannalta puiden juurakoiden ja kantojen käyttö energiantuontannossa on kaikkein tuhoisinta, koska kun maa myllätään auki, myös metsän maaperän hiilivarastot vapauvat ilmakehään.

Lisäksi kantojen korjuu vähentää ravinteiden ja eloperäisen aineksen määrää maaperässä ja rikkoo humuskerroksen, jolloin maaperän veden ja kiintoaineksen pidätyskyky voi heikentyä, mikä lisää päästöjä vesistöihin.

Kantojen korjuu myös vähentää ehjäksi jäävän maanpinnan osuutta, mikä kaventaa maaperäeliöstön elintilaa ja pienentää riistalle tärkeän varpukasvillisuuden, kuten mustikan, määrää ja vähentää järeän lahopuun määrää, mikä heikentää lahopuu- ja maaperäeliöstön elinoloja.
Lisäksi ajokertojen lisääntyminen kasvattaa järeän maalahopuun tuhoutumisriskiä.

Hurjan näköistä jälkeä!