Muurame 1

Jyväskylän kaupungin omistamalla energiayhtiö Alvalla on Muuramessa kaksi jättikokoista energiapuuterminaalia.

Myös täältä löysimme suuret määrät kelopuuta, joka on elintärkeää niin luonnon monimuotoisuudelle, kuin hiilivarastonakin,

pitkiä ja korkeita pinoja järeitä runkoja

ja suuret määrät luonnon monimuotoisuudelle elintärkeää haapaa, raitaa ja muita lehtipuita.

Myös nämä järkäleet odottivat polttoon päätymistä Alvan energiapuuterminaalissa.