”Nämä kuvat murtavat bioenergia-alan sivutuotemyytin”, sanoo energiapuuta dokumentoinut kampanjoitsija

Tiedote 24.1.2024

Suomen bioenergialaitoksissa palaa paljon sellaista puuta, jota niissä ei pitäisi palaa bioenergiateollisuuden puheiden mukaan. Tämä käy ilmi Ei polteta tulevaisuutta -kampanjan julkaisemista kuvista, jotka on otettu 18 eri kohteesta ympäri Suomen.

Ei polteta tulevaisuutta -ympäristökampanja on tänään julkaissut kymmeniä kuvia reissuiltaan, joiden tarkoitus on ollut selvittää, millaista puuta Suomen bioenergiayhtiöt polttavat. Kampanjakoordinaattori Varpu Sairisen mukaan kuvat paljastavat räikeän ristiriidan, joka vallitsee bioenergiayhtiöiden viestinnän sekä todellisuuden välillä.

”Halusimme selvittää, noudattaako bioenergia-ala omia markkinointipuheitaan, joiden mukaan energiaksi poltetaan lähinnä metsäteollisuuden sivutuotteena syntynyttä puubiomassaa. Olimme odottaneet löytävämme muutakin puuta jonkin verran, mutta havaintomme olivat paljon hurjempia kuin odotukset. Viimeistään nämä tänään julkaisemamme kuvat mielestämme murtavat bioenergia-alan sivutuotemyytin”, Sairinen sanoo.

Sivutuotemyytti näkyy esimerkiksi edunvalvontajärjestö Bioenergia ry:n nettisivuilla. Järjestön mukaan ”Suomen metsissä ei kasvateta erikseen energiapuuta vaan energiaksi käytettävä puu on hakkuiden, metsänhoidon ja metsäteollisuuden sivutuotetta.” Sivutuotetta on Bioenergian mukaan esim. kannot, kuori, puru ja ”teollisuudelle sopimaton puu”.

”Kaikista paikoista, joissa olemme vierailleet, on löytynyt runsaasti ainespuuta eli sellu- ja tukkipuuta, jolle kyllä olisi käyttöä monella muullakin teollisuudenalalla. Jokaisesta kohteesta löysimme myös lahopuuta ja haapaa, jotka metsäteollisuuden omien sääntöjen mukaan kuuluisi jättää metsään”, Sairinen sanoo.

Sairinen ja kampanjan kuvaaja ovat viime helmikuusta alkaen vierailleet 16 eri kohteessa, jotka sijaitsevat 11 paikkakunnalla. Kampanja on tänään julkaissut kuvat näistä kohteista sekä kahdesta muusta, muiden dokumentoimasta kohteesta. Kohteet ovat energiapuuterminaaleja ja bioenergialaitoksia.

Paikoista, joissa Sairinen ja kuvaaja ovat vierailleet, muutama on ollut haketerminaaleja, joissa haketetaan muutakin kuin energiapuuta. Suurin osa kohteista on kuitenkin ollut energiapuuterminaaleja, jollaisissa varastoidaan ainoastaan energiaksi poltettavaa puuta.

”Monissa kasoissa oli myös merkintöjä, joilla puu oli luokiteltu nimenomaan energiapuuksi. Pidämme siis varmana, että suurin osa kaikesta kuvaamastamme ainespuusta oli matkalla uuniin.”

“Kaikki tämä on vaarassa”

Sairinen pitää tänään julkaistua materiaalia monin tavoin huolestuttavana.

”Toisin kuin bioenergiayhtiöt mainostavat, puun poltto ei ole millään lailla ympäristöystävällistä. Puun hiilidioksidipäästöt ovat samaa luokkaa kuin kivihiilen, eivätkä ilmastovaikutukset lopu siihen. Kun metsiä hakataan, hiilinielumme hupenevat entisestään. Tähän ei ole varaa, sillä nielut ovat jo romahtaneet eli muuttuneet päästölähteiksi.”

Luonnonvarakeskuksen mukaan Suomen hiilidioksiditaseen kannalta kestävä hakkuumäärä olisi enintään 68,7 miljoonaa kuutiometriä vuodessa, mutta esim. v. 2022 Suomen metsistä hakattiin 76,3 miljoonaa kuutiometriä. Hakatusta puubiomassasta 60 prosenttia poltetaan lopulta energiaksi, ja EU:n ilmastopaneelin mukaan biomassan poltto vaarantaa Euroopan hiilinielut.

”Tätä menoa Suomi ei saavuta omaan ilmastolakiinsa kirjattua Hiilineutraali Suomi 2035 -tavoitetta, etenkään jos poltamme kaadetut puut, jolloin niihin sitoutunut hiili vapautuu ilmakehään välittömästi. Lakia vielä tärkeämpänä pidän, että meillä suomalaisilla olisi turvallinen ja terveellinen elinympäristö vehreine metsineen. Kaikki tämä on vaarassa, jos jatkamme metsiemme polttamista tässä mittakaavassa”, Sairinen sanoo.

Ei polteta tulevaisuutta -kampanja vaatii, että Suomi lakkaa tukemasta puun energiapolttoa verohelpotuksilla ja EU uusiutuvan energian tuilla. Kampanjan mukaan nämä tuet kuuluvat vain päästöttömille energiamuodoille. Lisäksi EU:n pitää poistaa metsäbiomassan uusiutuvan energian tavoitteista ja uusiutuvan energian lähteiden listauksesta EU:n uusiutuvan energian direktiivissä (2009/28/EC).

”Luokitus uusiutuvaksi energiamuodoksi on ongelmallinen, sillä puun uusiutuminen kestää kymmeniä vuosia. Meillä ei ole niin paljon aikaa, vaan ilmastokriisin hillitsemiseksi tarvitsemme hiilinieluja nyt. Sitä paitsi metsä on muutakin kuin puuta. Se on ekosysteemi, johon kuuluu myös aluskasvit ja eläimet. Jos liikahakkuiden aiheuttama luontokato etenee siihen pisteeseen, että lajejamme kuolee sukupuuttoon ja ekosysteemit romahtavat, ne eivät uusiudu.”

Sairinen haluaa painottaa, että kampanja ei vaadi kaiken puunpolton lopettamista.

“Suomalaiset saavat edelleen lämmittää saunojaan ja takkojaan puulla, mutta laajamittaisessa energiantuotannossa on siirryttävä mitä pikimmin päästöttömiin ratkaisuihin.”

Lisätietoja:

Varpu Sairinen
Ei polteta tulevaisuutta -kampanja
0400 907 133
info@eipoltetatulevaisuutta.fi

Kuvia ja tietoja kohteista: https://eipoltetatulevaisuutta.fi/mita-suomessa-poltetaan-energiaksi/

Lisää julkaisuvapaita kuvia median käyttöön: https://drive.google.com/drive/folders/1ausJE2MyCIvyZx7gG45ZBIwqUpedTRhq (julkaistavat kuvat voi kreditoida nimellä Ei polteta tulevaisuutta)

Tietoja kampanjasta: https://eipoltetatulevaisuutta.fi