Äänelläsi on väliä – ja sillä, ketä äänestät

Vielä tänä sunnuntaina, vaalipäivänä 9.5., voit antaa äänesi elinkelpoiselle ympäristölle ja turvalliselle tulevaisuudelle. Äänelläsi on todellakin väliä – ja sillä, ketä äänestät!

EU:n politiikka vaikuttaa laajasti mm. metsiemme suojeluun, maatalouteen sekä päästövähennystavoitteisiin ja niiden toteutumiseen. EU-parlamentilla, joka näillä vaaleilla valitaan, on siis huimasti vaikutusvaltaa meidän kaikkien elämään.

Sinunkin äänesi – tai päätöksesi jättää äänestämättä – vaikuttaa siihen, ottavatko EU-päättäjät tosissaan huolemme elinympäristöstämme.

Miten sitten löydät ympäristönsuojeluun sitoutuneen ehdokkaan? Varsin helposti, esim. Ylen, Maikkarin tai HS:n vaalikoneen avulla.

Emme ota kantaa, mistä puolueesta ehdokas kannattaa valita. Muistutamme vain viime eduskuntavaalien alla ympäristöjärjestöjen tekemästä puoluekyselystä, jonka mukaan vain kahden eduskuntapuolueen toimet riittäisivät ilmastokriisin ja luontokadon torjumiseksi: vasemmistoliiton ja vihreiden.

Vain vasemmistoliitto ja vihreät olisivat tuon kyselyn mukaan valmiit esim. luopumaan puunpolton lähes puolen miljardin euron vuosittaisista verohelpotuksista, joita mm. Suomen ilmastopaneeli ja valtiovarainministeriö ovat kyseenalaistaneet. EU ei tosin päätä juuri tästä, mutta mm. eri energiamuotojen suorista tuista se päättää.

Miten vakavasti Suomen tämänhetkiset hallituspuolueet sitten ottavat monimuotoisuuskysymykset ja Suomen ilmastolakiin kirjatun hiilineutraaliustavoitteen? Sen voi jokainen päätellä siitä, miten hallitus on viime aikoina päätöksillään pyyhkinyt p… pöytiä mm. luonnonmetsillämme ja kansalaisten tutkitusti laajalla huolella ympäristön tilasta. 

Vain yksi esimerkki on tällä viikolla uutisoitu hallituksen esitys, joka kiristää vanhojen metsien kriteerit niin tiukoiksi, ettei koko Etelä-Suomeen jäisi juuri mitään suojeltavaa.

EU:lla on valtava, maailmanlaajuinen merkitys sille, onnistummeko pysäyttämään elinympäristöämme uhkaavat kriisit vai kiihdytämmekö kohti tuhoa.

Käytäthän siis ääntäsi su 9.6., ellet ole jo käyttänyt.