Ivalo

Ivalossa Inergian energialaitoksella polttoon oli menossa vinot pinot varsinkin mäntyä.

Nämäkin rungot kelpaisivat hyvin esimerkiksi sellukuidun valmistamiseen.