Muurame 2

Jyväskylän kaupungin omistamalla energiayhtiö Alvalla on Muuramessa kaksi jättikokoista energiapuuterminaalia.

Kuten Muuramen toisestakin energiapuuterminaalista, löysimme myös täältä isot pinot järeää haapaa.

Järeät lehtipuut ja lahopuusto ovat elintärkeitä kolopesijöille, kuten hömötiaiselle, joiden määrä on vähentynyt viime vuosina huomattavasti liikahakkuiden takia.

Pinot olivat korkeita ja niitä oli paljon.

Puuta oli tuotu terminaaliin Etelä-Savoa myöten.